The Fierce Rose Puzzle Earring Stud - Black

2,200.00฿

Qty

Free Express Shipping Within Thailand with your THB 2,000 order

The Fierce Rose Puzzle Earring Stud - Black

ฐานกุหลาบชุบ Pure Pink ส่วนดาวคริสตัลชุบแบล็กโรเดียม (Two-Tone Pure Pink with Black Rhodium Sterling and Swarovski Crystal) 

ราคาต่อชิ้น / ข้าง
สามารถถอดหรือประกอบฐานกุหลาบได้ตามต้องการ

เมื่อมีลูกค้าซื้อชิ้นงาน The Fierce Rose Puzzle Earring Stud สำหรับแคมเปญ #SpreadYourFierceLove2020 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสมทบทุนให้ (เลือก 1 ข้อ)

- Australian Red Cross ช่วยค่าใช้จ่ายสภากาชาดออสเตรเลียในการช่วยเหลือฉุกเฉิน ช่วยค้นหาคนที่หายไปจากภัยพิบัติทาง*ธรรมชาติ ค่าอุปกรณ์และการขนส่ง

- Thai Red Cross Society สมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ให้บริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

- Support who suffered from Corona Epidemic สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัสโคโรนา.

 

**สินค้า The Fierce Rose Puzzle Earring Stud ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทุกชนิด

** รบกวนลูกค้าระบุองค์กรที่ต้องการบริจาคเงินในช่องหมายเหตุView Our Size Guidelines